• Kontaktirajte nas : +387 66 302 455
11Oct
2017
DIJETE

DIJETE

Dijete je potomak ljudskog roda. Dijete muškog pola se zove dječak, a ženskog djevojčica. Svaki dječak i djevojčica doživljavaju razne promene od rođenja pa do postizanja zrelosti. Te
promene su fiziološke (fizičke) i psihičke prirode. Može se reći da dijete prolazi kroz etape razvoja, od kojih svaka ima svoje specifičnosti. One su svakako, sve jednako važne, ali nisu iDIJETE
jednako „teške“ prema svojim zahjtevima i problemima. Jedan od najburnijih perioda je prelaz između djetinjstva i zrelog doba — pubertet i adolescencija.

To je poslednja faza biološkog razvoja u koju dečji organizam ulazi oko jedanaeste godine, mada tu starosnu granicu treba prihvatiti sa rezervom. Uobičajeno je povezivati pubertet sa razdobljem u kome dolazi do polnog sazrijevanja mladih, ali to je samo jedan aspekt. U toku puberteta dolazi do tjelesnog sazrijevanja pri kome sva tkiva i svi organi dobijaju svoju konačnu formu, strukturu i funkcionalna svojstva. Sve te promene praćene su i različitim manifestacijama ponašanja.

Prelaz od dečaka ka muškarcu i od devojčice ka ženi je uslovljen prije svega civilizacijskim i kulturnim postignućima društva u kome dotični pojedinac živi. Po pravilu, što je zajednica
primitivnija, doba adolescencije je kraće. Naime, kod nekih plemena, polna zrelost predstavlja jedini kriterijum za zrelost uopšte. U savremenijim društvima, osim tjelesne zrelosti, od
mladih se očekuje da steknu i određeno iskustvo i znanje kako bi se smatrali odraslim ljudima i dobili neka prava koja do tada nisu imali. S obzirom da takvo društvo postavlja veće
zahtjeve, postizanje zrelosti traje duže.