• Kontaktirajte nas : +387 66 302 455

Programom vrtića Mala industrija usaglašene su savremene društvene tendencije sa potrebama roditelja i modernog društva.Program je koncipiran tako što će pružiti što adekvatniju brigu I njegu djeci, što predstavlja odličnu osnovu za socio-emocionalni I intelektualni razvoj djeteta.

Program obuhvata :

Svakog dana postoje mješovite aktivnosti, igre učenja kroz zabavu.Program se obrađuje po centrima interesovanja za svaku uzrasnu grupu.
Djeca su podijeljena u 3 uzrasno vaspitne grupe :program-male-industrije

 • Uzrasna grupa od 1 do 3 godine (PLAVI TIM)
 • Uzrasna grupa od 4 do 5 godine (ŽUTI TIM)
 • Uzrasna grupa od 5 do 6 godina (CRVENI TIM)

 

Naš program se zasniva na učenju kroz igru koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dozvoli individualni razvoj svakog djeteta, i dovoljno sadržajna da podstakne kongitivni razvoj i samodisciplinu.

PLAN DNEVNIH AKTIVNOSTI

 • Prijem djece od 06:30 do 08:00 časova
 • Doručak od 08:00 do 09:00 časova
 • Usmjerene aktivnosti od 09:00 do 10:00 časova
 • Užina od 10:00 do 10:30 časova
 • Slobodne aktivnosti od 10:30 do 11:00 časova
 • Higijenske navike od 11:00 do 11:30 časova
 • Ručak od 11:30 do 12:30 časova
 • Higijenske navike od 12:30 do 13:00 časova
 • Poslepodnevni odmor od 13:00 do 15:00 časova
 • Užina od 15:00 do 15:30 časova
 • Usmjerene aktivnosti od 15:30 do 16:30 časova
 • Slobodne aktivnosti od 16:30 do 17:00 časova

Programom u zavisnosti o kojoj uzrasnoj grupi se radi, ostvaruje se kroz planiranje aktivnosti koje podstiču sledeće aspekte dječijeg razvoja :

 • Razvoj svih čula i emocionalne inteligencije
 • Razvoj osnovnih psiholoških funkcija djeteta
 • Razvoj sitne i krupne motorike
 • Razvoj koordinacije uz muziku i osjećaj za ritam
 • Fizički razvoj
 • Crtanje, modeliranje, rad sa plastelinom, bojama i drugim kreativnim materijalima
 • Igra sa vodom i pijeskom
 • Razvoj komunikativnih vještina
 • Formiranje i proširenje svijesti o svijetu i oko sebe,prirodi i geografskim pojmovima
 • Razvijanje govora,mašte i ljubavi prema čitanju
 • Upoznavanje sa matematičkim pojmovima, oblicima i veličinama
 • Vježbanje ruku za pisanje i bojenje
 • Razvijanje memorije,apstraktnog i kreativnog razmišljanja
 • Nastavljanje fizičkog razvoja kroz igru i sportske aktivnosti

Kroz opisani način rada u Maloj industriji želja nam je da odgovorimo savremenim potrebama roditelja,a sve u cilju srećnog odrastanja djece u zdravoj i stimulativnoj sredini.